Hvorfor bør du montere overspenningsvern?

Har du hørt om noen som har fått ødelagt elektrisk utstyr på grunn av lyn nedslag? Neste gang kan det være deg!!

De beskytter effektivt elektriske apparater som frysere, datamaskiner, telefon, telefaks, TV, stereoanlegg og lignende mot tordenvær og lynnedslag eller andre ødeleggende overspenninger i strøm-nettet.

Virkningene av et lynnedslag kan være merkbare flere kilometer fra nedslaget.
Reduserer faren for driftsavbrudd og brann.
Et overspenningsvern vil være en rimelig forsikring mot denne type skader uten å foreta store inngrep i EL-installasjonen.

Overspenningsvernet kan se ut som et støpsel, og fungerer som en "sikring" mellom elektriske artikler og støpselet i veggen.

TransiNor overspenningsvern Overspenningsvern med Høyfrekvent Filter

Bruksområde:


Benyttes for å beskytte elektroniske apparater som ISDN (NT1) bokser, ADSL (bredbånd modem), telefaks, PC’er, telefoner, telefonsentraler o.a. utstyr som krever beskyttelse på tele og/eller el-linjer.

Oppkobling:

Anbefales montert tidligst mulig i installasjonen for å beskytte gjennom hele denne. Ved ISDN, ADSL modem eller annen digital omformer, før disse, for at også disse skal være beskyttet. Kan også benyttes i selve installasjonen (f.eks. ISDN) rett før f.eks. PC. Benytt jordet stikkontakt for å gi maksimal beskyttelse. På telesiden kan både ISDN og vanlig plugg benyttes. Dersom flere enheter ønskes vernet på el-siden, benytt en jordet strømforgrener fra el-uttaket på vernet.

Tekniske spesifikasjoner:

Enheten beskytter utstyret på både tele- og strømforsyningssiden. På strømforsyningssiden er det varistorbeskyttelse både fase til jord, mellom fasene og i tillegg vil 2 kondensatorer fjerne høyfrekvent støy fra nettet.

Varistorer: 2 stk. Siemens S20K385 og 1 stk. S20K300.
Kondensatorer: Y2 kondensatorer på 4,7nF.
Telesiden er beskyttet med edelgassavledere mellom pinnene 3/4/5/6 og jord samt varistorer mellom pinnene 4/5 og 3/6.
Edelgassavledere: Typegodkjente Joslyn 3-elektrode gassavledere type 2026-47-C2 med nominell DC tennspenning på 470V.
Varistorer: 2 stk. Siemens S14K95. Varistorene både på tele- og nettsiden er overvåket av termosikringer, slik at kortslutning mot fase/jord kan frakobles. Fungerer på alle kjente strømsystemer (IT, TN og TT nett.)

Godkjennelser:

Vernet er produsert og godkjent etter de siste krav fra Nemko, Telenor Nett og forsikringsselskapene.

TransiNor overspenningsvern Overspenningsvern med Høyfrekvent Filter

Bruksområde:

Benyttes for å beskytte elektroniske apparater som er tilknyttet både El- og Coaxialnettet som bredbåndmodem, telefaks, PC’er, telefoner, telefonsentraler, radio, tv o.a. utstyr som har signalgang over såvel lokale som sentrale anlegg.

Oppkobling:

Anbefales montert tidligst mulig i installasjonen for å beskytte gjennom hele denne. Ved bredbåndmodem, RISU eller annet digitalt omformermateriell, før disse for at også de skal være beskyttet. Kan også benyttes i selve installasjonen så sant fremføringskabler er av typen Coaxial. Benytt fortrinnsvis jordet kontakt på el-siden. Fungerer også i ikke jordet kontakt. Dersom flere enheter ønskes vernet på el-siden, benytt en strømforgrener fra el-uttaket på vernet.

Tekniske spesifikasjoner:

Enheten beskytter utstyret på både coaxial- og strømforsyningssiden. På strømforsyningssiden er det varistorbeskyttelse både fase til jord, mellom fasene og i tillegg vil et filter fjerne høyfrekvent støy fra nettet. Coaxialsiden er beskyttet med edelgassavledere mellom fasene og jord. Varistorene på strømforsyningssiden er overvåket av termosikringer, slik at kortslutning mot fase/jord kan frakobles. Vernet er også utstyrt med 2 utskiftbare 6A smeltesikringer for beskyttelse mot overlast. Fungerer på alle kjente strømsystemer (IT, TN og TT nett.) Kapsling av brannsikkert materiale.

Godkjennelser:

Vernet er godkjent av Post og Teletilsynet, Forsikringsselskapene, og NEMKO