Riktig belysning øker trivselen.

Belysningen i et hus er et viktig element for å skape trivsel og hygge.
Samtidig er det viktig å velge den rette belysningen til de forskjellige behov både når det gjelder inne og utebelysning.

Stemninger med lys

Naturens evne til å skape stemninger kan vi ikke helt klare å etterligne.

Vi kan derimot gjøre mye for å sette våre egne stemninger innendørs etter solens nedgang.

Lysets evner til å utheve, endre og sette preg på våre omgivelser er enestående. Spørsmålet er, hvordan vi best kan utnytte lysets spesielle egenskaper i vårt eget hjem.

Vi ønsker med denne brosjyren å gi impulser til riktig og spennende belysning i et moderne hjem. Våre tips og råd veileder deg gjennom hjemmet, og gir inspirasjon til korrekt og trygg lyssetting.

Vi viser eksempler på hvordan andre har sett de muligheter som finnes og innredet sitt hjem med lys. La deg inspirere du også!

Tips og råd med lys og varme fra GLAMOX ( klikk her for å laste nede brosjyre )

Har du på utelyset hele tiden?

Det er god økonomi å montere fotoseller på utelyset.
Finn den varianten du trenger her å ta kontakt med oss for priser og montering

FME Fotoceller og kombinerte celler. (last ned brosjyre her)
FFC-10

Fotocelle for 10 Amp strømkurs. Benyttes for automatisk tenning og slukking av lys. Spesielt konstruert for utelys til private boliger, garasjer, uthus og lignende Kan også benyttes til større lysanlegg ved bruk av hjelperelé. Innvendig justering av lysfølsomheten. Nemko og EMC godkjent. Kapslingsgrad IP 44.

FFC-16

Fotocelle for 16 Amp strømkurs. Benyttes for automatisk tenning og slukking av lys. Spesielt konstruert for belysningsstyring i private, offentlige og industrielle installasjoner. Følsomheten justeres med innvendig potensiometer. Innebygd lysdiode indikerer trigging av fotocellen og forenkler justering av følsomheten. Nemko og EMC godkjent. Kapslingsgrad IP 44

KOMBIBRYTER FCB 120/10T (PIR)

Kombinert fotocelle og bevegelsesdetektor. Tenner lyset ved innstilt lux verdi og slår det av etter innstilt tid. Ved bevegelse innenfor området under mørkeperioden vil lyset tennes og være påslått i valgfritt tidsrom før det igjen slukkes. Nærmere beskrivelse: klikk på bildet. Kan også benyttes som ren bevegelsesdetektor ved å fjerne en diode på frontkortet. Beregnet for 10Amp strømkurs. Følsomhet og tidsinnstillinger justeres ved innvendig potensiometer og timer. Nemko og EMC godkjent. Kapslingsgrad IP 44.

STRØMSPAREREN FSB 500 (PIR)

Kombinert fotocelle, strømsparer og bevegelsesdetektor. Tenner lyset ved innstilt lux verdi med 35% effekt av utelampenes verdi (brukes 60W lyspærer vil disse lyse som 20W pærer). Ved bevegelse innenfor avsøkningsområdet vil lampene lyse med full effekt (60W) så lenge det registreres bevegelse og falle tilbake til redusert effekt (20W) etter angitt tidsperiode (15 sek. - |15 min som stilles av bruker) når bevegelse ikke lenger registreres. Nemko og EMC godkjent. Kapslingsgrad IP 44.