Brannalarm og kontroll av det elektriske anlegget

 

Brannvarslingsanlegg

 • Hvert år oppstår det brann på mer enn 1000 gårdsbruk i Norge.
 • Mange oppstår på natten.
 • Brannvarslingsanlegget forteller deg hva som skjer og hvor det skjer.
 • Du vil alltid være beredt og kan være raskt på plass.
 • Brannvarslingsanlegget gir deg muligheten til å slukke brannen innen kort tid.

Sov godt om natten

 • En undersøkelse har vist at 2700 dyreliv og verdier for 30 millioner kroner ble spart i løpet av ett år, fordi man fikk tidlig varsel om brann i driftsbygningen.
 • Poenget for folk flest er trygghet sier Knut Haugen, soussjef i Marked Landbruk hos Gjensidige Forsikring, trygghet for familien, eget liv, dyr og eiendeler.
 • Gjensidige Forsikring forsikrer i dag 70 prosent av det norske landbruk. Ved hjelp av finansiering er målet å begrense brannskadene og gi gårdbrukerne større trygghet på gården.

Hvorfor og hvordan kan Romerike Elektro AS hjelpe deg med dette?

 • Romerike Elektro AS kan tilby deg et godkjent anlegg for brannvarslingsanlegg fra Icas AS.
 • Disse typer av anlegg vil sikre alle dine verdier, slik som gårdens bygninger og alt av løsøre.
 • Det er dokumentert at brannvarsling av denne type anlegg har avverget mange branner som ville ha medført skader for hundretalls millioner kroner.
 • Langt større verdi har imidlertid sparte lidelser for mennesker og dyr, noe som ikke kan måles i kroner.

Gratis befaring

 • Romerike Elektro AS vil kunne gå igjennom bygningene på gården din sammen med deg å gi råd om hvordan alarmanlegget bør monteres ut fra ditt spesielle sikkerhetsbehov.
 • Installasjon og Service
 • Romerike Elektro AS har montører med spesiell kompetanse på denne type av anlegg, og disse montørene vil ta seg av installasjonen av anleggene.
 • Når det gjelder produktene er det lagt stor vekt på at alle enheter i alarmanlegget er enkle å montere og at de er godt beskyttet mot overspenning og feilkobling.
 • Erfaringer viser at systemet er meget stabilt og driftssikkert.

Gjensidige Forsikring tilbyr deg følgende fordeler om du installerer brannalarm og gjennomfører regelmessig kontroll av det elektriske anlegget.

 • Rabatt på forsikringved monteringav brannalarmanlegg.
 • Dersom du installerer godkjent brannalarmanlegg oppnår du inntil 30 % rabatt i forsikringspremien for gårdens bygninger og løsøre hos Gjensidige Forsikring.
 • I tilegg oppnår du 10 % rabatt om du har avtale om kontroll av det elektriske anlegget.

Er du ikke Gjensidige Forsikring kunde eller ønsker annen finansiering, kan også leasingavtale på brannalarmanlegg formidles.