Bestill EL - SJEKK

Sjekken gjennomføres av en av våre montører, som foretar kontroll av det elektriske anlegget. Kontrollen omfatter også brannsikkerhet. Kontrollpunktene i el-sjekken bygger på statistikk over punkter i det elektriske anlegget som oftest forårsaker brann og personskader.

El-sjekken sikrer hjem og verdier, og gir deg en tryggere hverdag. Samtidig kan du oppnå rabatter på hjem-/villaforsikring hos ditt forsikringsselskap ved gjennomført el-sjekk (når eventuelle feil og mangler er utbedret).

El-sjekk kan vi gjøre fra kr. 3 990,-. Ta kontakt!

Økt sikkerhet, er ditt ansvar.

Ja, det er faktisk slik. Eieren og brukeren av en bolig er begge ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og at det vedlikeholdes skikkelig av autoriserte fagfolk.

El - ulykker rammer tilsynelatende tilfeldig.
Du kan unngå de fleste feilkilder hvis du er ditt ansvar bevisst og sørger for å vedlikeholde elanlegget.

Har du et el - sikkert hjem ?

Her har du en brosjyre du kan laste ned, for å sjekke hjemmet ditt. Last ned forbrukersjekken. Ta testen på siste side og se selv om du trenger å kontakte Romerike Elektro for en gjennomgang av en fagmann


Er ditt hjem elsikkert?

Last ned brosjyren ved å klikke på bildet. (pdf).

Ladda ner >