Bestill EL - SJEKK

Sjekken gjennomføres av en av våre montører, som foretar kontroll av det elektriske anlegget. Kontrollen omfatter også brannsikkerhet. Kontrollpunktene i el-sjekken bygger på statistikk over punkter i det elektriske anlegget som oftest forårsaker brann og personskader.

El-sjekken sikrer hjem og verdier, og gir deg en tryggere hverdag. Samtidig kan du oppnå rabatter på hjem-/villaforsikring hos ditt forsikringsselskap. Ved gjennomført el-sjekk når eventuelle feil og mangler er utbedret.

Øket sikkerhet, er ditt ansvar.

Ja, det er faktisk slik. Eieren og brukeren av en bolig er begge ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og at det vedlikeholdes skikkelig av autoriserte fagfolk.

El - ulykker rammer tilsynelatende tilfeldig.
Du kan unngå de fleste feilkilder hvis du er ditt ansvar bevisst og sørger for å vedlikeholde elanlegget.

Har du et el - sikkert hjem ?

Her har du en brosjyre du kan laste ned, for å sjekke hjemmet ditt. Last ned forbrukersjekken. Ta testen på siste side og se selv om du trenger å kontakte Romerike Elektro for en gjennomgang av en fagmann


Er ditt hjem elsikkert?

Last ned brosjyren ved å klikke på bildet. (pdf).

Ladda ner >