Redd for å få innbrudd hjemme?

97% av alle innbrudd skjer i hus uten alarm.

Dette betyr ikke at du er garantert mot innbrudd om du monterer alarm. Men sjansen for ubudne gjester reduseres betraktelig. Erfaring viser at de fleste tyver holder seg unna hus med alarm. Innbruddsalarm har en beviselig preventiv virkning. En undersøkelse viser at boliger uten alarm er 200 ganger mer utsatt for innbrudd enn boliger med alarm.

En innbruddstyv bruker ett minutt på å bryte seg inn i et hus, og i gjennomsnitt gjør han unna "ærendet" sitt i løpet av tre minutter. Installerer du en alarm og merker huset med et alarm-merke, går tyven heller til naboen. Tyver velger nemlig minste motstands vei. Infrarøde følere vil avsløre ethvert forsøk på å trenge inn i huset.

For å forebygge innbrudd kan også automatikk som tenner og slukker radioen og lamper installeres. Spesiell ute-føler kan aktivisere utebelysningen hvis noen nærmer seg huset. Automatisk tenning av utelyset kan også du ha glede av. Med et slikt opplegg behøver du ikke stå i mørket og famle etter nøklene, for så å gå inn for å tenne lyset.

FG er Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd, og det er deres regelverk som blir benyttet ved alarminstallasjon.

Invester i en FG-godkjent kombialarmsentral, den gir deg sikkerhet og rimelig forsikring på kjøpet. Systemet dekker innbrudd, branntilløp og vannlekkasje - kombinert eller hver for seg. En sentral vil hele tiden gi strøm, (har backup ved strømbrudd), til de forskjellige følere og meldere. Slik at ikke et anlegg gir falsk trygghet ved "flate" batterier i for eksempel røykmelderen.

Alarmpakker til eneboliger og leiligheter.

Vi selger alarmer med og uten vekter tjenester.

Kontakt oss!